تبلیغات
Best PTC Sites 2017 for Earn High Profit


10 Top PTC Sites for Earn with Rent Referrals
CliqueSteria


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM
 $ 5 4 100% 0.005 2016
Register Now                                                                                                    1  :Proof

CliqueBook


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal
Payza
, PM
$ 3 50%0.0025 2015
Register Now                                                                               6  5  4  3  2  1  :Proof


FamilyClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
 Average referral rate
 Per
Click
Online
Since
Egopay
Payza, PM
 $ 2 4 60% 0.0025 2014
Register Now                                                                    9  8  7  6  5  4  3  2  1  :Proof

Eldibux


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM$ 1 65%0.0015 2015
 Register Now                                                                10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  :Proof


CroClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM
 $ 1 4 50% 0.001 2013
Register Now                                                                                                    1  :Proof

GuruClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal
Payza
, PM
$ 2 450%0.002 2016 
Register Now                                                                                                    1  :Proof


UniClique


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza, PM
 $ 4 410% 0.005 2017
Register Now                                                                                                     1  :Proof

EkoClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Papal
Payza, PM
$ 1 100%0.001 2013 
Register Now                                                                                                    1  :Proof


IndexClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
Bitcoin, PM
 $ 2 425% 0.001 2017
Register Now                                                                                                2  1  :Proof

ClixUnion


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
Bitcoin, PM
$ 5 30%0.0025 2016 
Register Now                                                                                                     1 :Proof


Other Suggested PTC Sites for EarnPlanetClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
PM
 $ 2.5 10+ 10% 0.0025 2015
Register Now                                                                                       4  3  2  1  :Proof

FeClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza, PM
$ 2 10%0.005 2015 
 Register Now                                                                                               2  1  :Proof


Clixten

 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM
 $ 2 4 20% 0.0025 2012
Register Now                                                                                                    1  :Proof

DimondClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza, PM
$ 2.5 10+25%0.004 2016 
 Register Now                                                                                       4  3  2  1  :Proof


NeoBux


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza
 $ 2 10+ 10% 0.001 2008
Register Now                                                                                                        :Proof

PtcClickz


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza Bitcoin, PM$ 2 50%0.005 2017 
Register Now                                                                                                        :Proof


HighPaid


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza Bitcoin, PM $ 2 4 100% 0.01 2017
Register Now                                                                                                     1 :Proof

HQClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM$ 3 50%0.005 2016 
Register Now                                                                                                        :Proof


GoldenClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza Bitcoin, PM $ 5 4 15% 0.004 2012
Register Now                                                                                                        :Proof

GetAdsNow


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza 
PM
$ 0.10 10%0.001 2016 
Register Now                                                                                                        :Proof


FtBux


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM $ 54 50% 0.01 2017
Register Now                                                                                                                :Proof

w3adz


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza Bitcoin, PM$ 2 100%0.005 2017 
Register Now                                                                                                                :Proof


  
  
  
  
  
  
  
 
Top Surf Sites for Earning and Increase TrafficHitLeap


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENG, DEU
POL
AllUp to
1,000,000
$ 0Software
Browser
 2013
Register Now                                                                                             

Otohits


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Metfod
Online
Since
ENG, FRAAllUp to
100,000
$ 0Software
Browser
2014 
 Register Now                                                                                                           


SmileyTraffic


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENGAll Up to
1,000,000
$ 0 Browser 2004
Register Now                                                                                                              

WebSyndic


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENG, FRA
ESP, RU
AllUp to
1,000,000
 0Browser2006 
 Register Now                                                                                                          


MahanSurf


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENG, AZ
IR
AllUp to
100,000
$ 0Browser 2012
Register Now                                                                                                                

EbesuCher


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENG, FRA
DEU, ESP
AllUp to
1,000,000
 0Browser2002 
Register Now                                                                                                                      


10KHits


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENG
AllUp to
10,000
$ 0Software
Browser
 2014
Register Now                                                                                                                

BigHits4U


Language
Metod
Accepted
Countries
Members
Count
Cost
Money
Auto Surf
Method
Online
Since
ENGAllUp to
100,000
 0Software
Browser
2017 
Register Now