تبلیغات
The Best PTC Sites 2017


10 Best PTC Sites for Earn of Click and Referral
CliqueSteria


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM
 $ 5 4 100% 0.005 2016
Register Now                                                                                                             :Proof

GrandBux


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal
!Payza
, PM
$ 5 100%0.005 2014 
Register Now                                                                                                              :Proof


EpicClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
Bitcoin
 $ 4 4100% 0.0025 2015
Register Now                                                                                                                :Proof

EkoClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Papal
Payza, PM
$ 1 100%0.001 2013 
Register Now                                                                                                             1 :Proof


FamilyClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
 Average referral rate
 Per
Click
Online
Since
Egopay
Payza, PM
 $ 2 4 60% 0.0025 2014
Register Now                                                                                 7  6  5  4  3  2  1  :Proof

Eldibux


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM$ 1 65%0.0015 2015
 Register Now                                                                                     6  5  4  3  2  1  :Proof


CroClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM
 $ 1 4 50% 0.001 2013
Register Now                                                                                                             :Proof

Twickerz


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal
Payza
, PM
$ 1.5 2050%0.001 2011 
Register Now                                                                                                              :Proof


ZenAdvert


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
Bitcoin
 $ 5 650% 0.0011 2016
Register Now                                                                                                                :Proof

CliqueBook


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Papal
Payza, PM
$ 3 50%0.0025 2015 
Register Now                                                                                                             1 :Proof
Other Suggested PTC Sites for EarnPlanetClix


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
PM
 $ 2.5 4 10% 0.005 2015
Register Now                                                                                                       2  1  :Proof

FeClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza, PM
$ 2 10%0.005 2015 
 Register Now                                                                                                               :Proof


Clixten

 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM
 $ 2 4 20% 0.0025 2012
Register Now                                                                                                           1  :Proof

YougetProfit


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Payza
Bitcoin, PM
$ 2 10%0.005 2013 
 Register Now                                                                                                               :Proof


Scarlet-Clicks


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza, PM
 $ 2 440% 0.001 2009
Register Now                                                                                                                :Proof

GuruClix


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza, PM
$ 2 20 50%0.001 2016 
Register Now                                                                                                               :Proof


NeoBux


 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza
 $ 2 4 10% 0.001 2008
Register Now                                                                                                                :Proof

JillsClickCorner


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
 Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM$ 1 10%0.001 2006 
Register Now                                                                                                               :Proof


DimondClix

dimondclix
 Payment
Via
 Minimume
CashOut
 Ads
Per Day
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
Paypal Payza, PM $ 2.5 4 25% 0.005 2016
Register Now                                                                                                      2  1  :Proof

CashTravel


Payment
Via
 
 Minimume
CashOut
Ads
Per Day 
  Average referral rate Per
Click
Online
Since
PayPal
Payza
$ 0.05 20%0.001 2012 
 Register Now                                                                                                               :ProofNo-Minimum DonkeyMails

CashCamel FeClix
PlanetClixpaytoclick
Free Emerald Membership for 5days and Per Click 0.03$
** Join Now **
dimondclix